دانشگاه های قبرس شمالی


در چند دهه اخیر، دانشگاه های قبرس شمالی پیشرفت‌های چشمگیری کرده و به مراکزی مهم برای تحصیل در رشته‌های مختلف تبدیل شده‌اند. این دانشگاه‌ها با کسب اعتبارات بین‌المللی و برقراری همکاری‌های دوجانبه با دانشگاه‌های معتبر دیگر کشورها، موفق به جذب دانشجویان از سراسر جهان شده‌اند. در این مقاله، ما به بررسی چگونگی پیشرفت دانشگاه‌های قبرس شمالی و عواملی که در این موفقیت نقش داشته‌اند، خواهیم پرداخت.

تاسیس دانشگاه های قبرس شمالی به اوایل دهه 1980 بازمی گردد، زمانی که دولت TRNC اهمیت آموزش عالی در این منطقه را تشخیص داد. از آن زمان، دانشگاه های متعددی تاسیس شده اند که طیف متنوعی از فرصت های آموزشی را برای دانشجویان ارائه می دهند. دانشگاه ها نقش مهمی در توسعه منطقه ایفا کرده اند و به رشد اقتصادی و غنی سازی فرهنگی آن کمک کرده اند.

NOنام دانشگاهشهرتاسیسسایت
 1Eastern Mediterranean UniversityGazimağusa1979emu.edu.tr
2Cyprus International UniversityLefkoşa1997ciu.edu.tr
 3Near East UniversityLefkoşa1988neu.edu.tr
4Girne American UniversityGirne1985gau.edu.tr
 5University of KyreniaGirne2013kyrenia.edu.tr
 6University of City IslandGazimağusa2016adakent.edu.tr
7American University of CyprusLefkoşa2014auc.edu.tr
 8Anadolu University Nicosia CampusLefkoşa1982anadolu.edu.tr
9Arkın University of Creative Arts and DesignGirne2017arucad.edu.tr
10Atatürk Teacher Training AcademyLefkoşa1937aoa.edu.tr
11Cyprus Health and Social Sciences UniversityGüzelyurt2016kstu.edu.tr
12Cyprus Science UniversityGirne2013csu.edu.tr
 13Cyprus Social Sciences UniversityLefkoşa2015kisbu.edu.tr
 14Cyprus West UniversityGazimağusa2015cwu.edu.tr
 15European Leadership UniversityGazimağusa2017elu.edu.tr
16European University of LefkeLefke1989lefke.edu.tr
17Final International UniversityGirne2015final.edu.tr
 18International Business Management SchoolLefkoşa2011bms.edu.tr
19Istanbul Technical University TRNCGazimağusa2011kktc.itu.edu.tr
 20University of Mediterranean KarpasiaLefkoşa2012akun.edu.tr
21Middle East Technical University Northern Cyprus CampusGüzelyurt2005ncc.metu.edu.tr
 22Netkent Mediterranean Research and Science UniversityLefkoşa2014netkent.edu.tr
 23University of the West of ScotlandLefkoşa2016uwsincyprus.eu
دکمه بازگشت به بالا