رشته های تحصیلی در قبرس شمالی

رشته های تحصیلی در قبرس شمالی بصورت کامل و جامع در این صفحه موجود میباشند. به منظور جست و جوی رشته مورد نظر خود، نام رشته را در کادر جست و جو وارد کنید. توجه داشته باشید که شهریه های نوشته شده در جدول زیر با احتساب بیشترین میزان بورسیه محاسبه شده است.

رشته های کارشناسی دانشگاه CIU قبرس
نام رشتهشهریهمقطعمدتزبان
مهندسی هوش مصنوعی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی زیست شناسی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی زیست پزشکی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی عمران1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی کامپیوتر1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی برق – الکترونیک1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی سیستم های انرژی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی محیط1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی صنایع1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی سیستم های اطلاعاتی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی مکانیک1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی مکاترونیک1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی پزشکی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی نفت و پتروشیمی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مهندسی نرم افزار1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
 میکروبیولوژی و ژنتیک1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
روانشناسی عمومی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
معماری1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
طراحی گرافیک1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
طراحی داخلی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
طراحی بازی های کامپیوتری 1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
 رادیو، تلوزیون و سینما1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
روابط عمومی و تبلیغات1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
طراحی ارتباطات گرافیکی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
حسابداری و امورمالی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مدیریت بازرگانی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
بازاریابی و رسانه های دیجیتال1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
اقتصاد1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
روابط بین الملل1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
هنرهای آشپزی و شیرینی پزی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مدیریت جهانگردی و هتل داری1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
علوم داده1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
فناوری اطلاعات1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
امنیت فناوری اطلاعات1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مدیریت سیستم های اطلاعات1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
حقوق1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
دکترای پیوسته داروسازی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
کارشناسی داروسازی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
تکنولوژی تولید گیاهان1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
پرستاری1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
تغذیه و رژیم1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
مددکاری اجتماعی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
پزشکی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی
دندانپزشکی1726 یوروکارشناسی4انگلیسی