رشته های تحصیلی در قبرس شمالی

رشته های تحصیلی در قبرس شمالی بصورت کامل و جامع در این صفحه موجود میباشند. به منظور جست و جوی رشته مورد نظر خود، نام رشته را در کادر جست و جو وارد کنید. توجه داشته باشید که شهریه های نوشته شده در جدول زیر با احتساب بیشترین میزان بورسیه محاسبه شده است.

رشتهنام انگلیسیمقطع تحصیلیدانشگاهشهریه سالانه
دندانپزشکیDentistry (DDS)دکترای حرفه ایدانشگاه بین المللی قبرس5500 یورو
پزشکیMedicineدکترای حرفه ایدانشگاه بین المللی قبرس6600 یورو
پرستاریNursingکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مددکاری اجتماعیSocial workکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
فیزیوتراپی و توانبخشیPhysiotherapy and Rehabilitationکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
تغذیه و رژیم غذاییNutrition & Dieteticsکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
تولید و فناوری گیاهیPlant Production and Technologyکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
داروسازیPharmacy Pharm-Dدکترای حرفه ایدانشگاه بین المللی قبرس2226 یورو
داروسازیPharmacy Pharm-Bکارشناسی دانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
حقوق بین المللInternational Lawکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
سیستم های مدیریت اطلاعاتManagement Information Systemsکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
امنیت فناوری اطلاعاتinformation technology securityکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
فناوری اطلاعاتInformation Technologyکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
علوم دادهData Scienceکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
گردشگری و مدیریت هتلTourism and Hotel Managementکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
غذا و هنر آشپزیGastronomy and Culinary Artsکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
آموزش زبان انگلیسیEnglish Language Teachingکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
روابط بین المللیInternational Relationsکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
اقتصادEconomicsکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
رسانه های دیجیتال و بازاریابیDigital Media and Marketingکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مدیریت بازرگانیBusiness Administrationکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
حسابداری و امور مالیAccounting and Financeکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
طراحی ارتباطات بصریVisual Communication Designکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
رادیو، تلویزیون و سینماRadio, Television and Cinemaکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
روابط عمومی و تبلیغاتPublic Relations and Advertisingکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
روزنامه نگاریJournalismکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
طراحی داخلیInterior Designکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
طراحی گرافیکGraphic Designکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
معماریArchitectureکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
روانشناسی عمومیGeneral Psychologyکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
زیست شناسی مولکولی و ژنتیکMolecular Biology and Geneticsکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی نرم افزارSoftware Engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی نفت و گاز طبیعیPetroleum and Natural Gas Engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی پزشکیmedical engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی مکاترونیکMechatronic Engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی مکانیکMechanical Engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی سیستم های اطلاعاتInformation Systems Engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی صنایعIndustrial Engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی محیط زیستEnvironmental Engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی سیستم های انرژیEnergy Systems Engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی برق - الکترونیکElectrical - Electronic Engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی کامپیوترComputer Engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی عمرانCivil Engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی زیستیBioengineering کارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
مهندسی هوش مصنوعیArtificial Intelligence Engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
فوریت های پزشکیFirst and Emergency Aidکاردانیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
روابط عمومی و تبلیغاتPublic Relations and Advertisingکاردانیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
برنامه نویسی کامپیوترComputer Programmingکاردانیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
گردشگری و هتلداریTourism and Hotel Managementکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
گردشگری و هتلداریTourism and Hotel Managementکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مددکاری اجتماعیSocial workکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
علوم و فنون گیاهیPlant Sciences and Technologiesکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
علوم و فنون گیاهیPlant Sciences and Technologiesکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
فارماکوگنوسیPharmacognosyکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مهندسی نفت و گاز طبیعیPetroleum and Natural Gas Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
پرستاریNursingکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مهندسی مکانیکMechanical Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مدیریت بازاریابیکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مدیریت بازاریابیکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
سیستم های اطلاعات مدیریتکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
سیستم های اطلاعات مدیریتکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
روابط بین المللInternational Relationsکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
روابط بین المللInternational Relationsکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
حقوق بین المللInternational Lawکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
بانکداری و مالی بین المللیکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
بانکداری و مالی بین المللیکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
طراحی داخلیInterior Designکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
فناوری اطلاعاتInformation Technologyکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
فناوری اطلاعاتInformation Technologyکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مهندسی سیستم های اطلاعاتInformation Systems Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مهندسی سیستم های اطلاعاتInformation Systems Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
فناوری های ارتباطی اطلاعات در آموزشکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
فناوری های ارتباطی اطلاعات در آموزشکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مدیریت سازمان های بهداشت و درمانکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مدیریت سازمان های بهداشت و درمانکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
طراحی گرافیکGraphic Designکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
روانشناسی عمومیGeneral Psychologyکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
روانشناسی عمومیGeneral Psychologyکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
علوم محیطیکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
علوم محیطیکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مهندسی محیط زیستEnvironmental Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
آموزش زبان انگلیسیEnglish Language Teachingکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
آموزش زبان انگلیسیEnglish Language Teachingکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مدیریت مهندسیکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مدیریت مهندسیکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مهندسی سیستم های انرژیEnergy Systems Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مهندسی سیستم های انرژیEnergy Systems Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
برق - مهندسی الکترونیکElectrical - Electronic Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مدیریت و برنامه ریزی آموزش و پرورشکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
اقتصادEconomicsکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
اقتصادEconomicsکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
علم دادهکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
روانشناسی مشاورهCounselling Psychologyکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
روانشناسی مشاورهCounselling Psychologyکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مهندسی کامپیوترComputer Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مهندسی کامپیوترComputer Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مطالعات ارتباطات و رسانهکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مطالعات ارتباطات و رسانهکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مهندسی عمرانCivil Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مهندسی عمرانCivil Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مدیریت بازرگانیBusiness Administrationکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مدیریت بازرگانیBusiness Administrationکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
بیوتکنولوژیکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
مهندسی زیستیBioengineering کارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
معماریArchitectureکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
حسابداری و مالیAccounting and Financeکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
حسابداری و مالیAccounting and Financeکارشناسی ارشددانشگاه بین المللی قبرس1200 یورو
گردشگری و هتلداریTourism and Hotel Managementدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
پروتزدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
علوم داروییPharmaceutical Sciencesدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
پریودنتولوژیدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
ارتودنسیدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
جراحی فک و صورتدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
سیستم های اطلاعات مدیریتدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
روابط بین المللInternational Relationsدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
علوم محیطیدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
مهندسی محیط زیستEnvironmental Engineeringدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
آموزش زبان انگلیسیEnglish Language Teachingدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
مهندسی سیستم های انرژیEnergy Systems Engineeringدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
برق - مهندسی الکترونیکElectrical - Electronic Engineeringدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
مهندسی کامپیوترComputer Engineeringدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
مطالعات ارتباطات و رسانهدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
مهندسی عمرانCivil Engineeringدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
مدیریت بازرگانیBusiness Administrationدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
مهندسی زیستیBioengineering دکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
معماریArchitectureدکترادانشگاه بین المللی قبرس2400 یورو
خدمات کابین هواپیمایی کشوریکاردانیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

برنامه نویسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتComputer Programmingکاردانیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

مدیریت گردشگری و هتلداریTourism and Hotel Managementکاردانیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

طراحی ارتباطات بصریVisual Communication Designکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

ترجمه و تفسیرکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

مدیریت گردشگریTourism Managmentکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

آمار و علوم کامپیوترکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

مهندسی نرم افزارSoftware Engineeringکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

5847 دلار

مدیریت تفریحکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

مطالعات رادیو، تلویزیون و فیلمRadio, Television and Cinemaکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

روابط عمومی و تبلیغاتPublic Relations and Advertisingکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

مدیریت دولتیکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

روانشناسیGeneral Psychologyکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

علوم سیاسیکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

فیزیوتراپی و توانبخشیPhysiotherapy and Rehabilitationکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی
فیزیککارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی
داروسازیPharmacy Pharm-Bکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی
داروسازیPharmacy Pharm-Bکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی
تغذیه و رژیم غذاییNutrition & Dieteticsکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی
پرستاریNursingکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی
رسانه های نوین و ارتباطاتکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی
زیست شناسی مولکولی و ژنتیکMolecular Biology and Geneticsکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی مکاترونیکMechatronic Engineeringکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی مکانیکMechanical Engineeringکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی
ریاضیات و علوم کامپیوترکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

بازاریابیکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

سیستم های مدیریت اطلاعاتManagement Information Systemsکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

مهندسی مدیریتکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

5847 دلار

تجارت و بازرگانی بین المللیکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

روابط بین المللیInternational Relationsکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

امور مالی بین المللیکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

معماری داخلیInterior Architectureکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

5847 دلار

فناوری اطلاعاتInformation Technologyکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

مهندسی سیستم های اطلاعاتInformation Systems Engineeringکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

5847 دلار

مهندسی صنایعIndustrial Engineeringکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

5847 دلار

مدیریت منابع انسانیکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

راهنمایی و مشاوره روانشناسیCounselling Psychologyکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

غذا و هنر آشپزیGastronomy and Culinary Artsکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

امور مالی و بانکیکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی
آموزش زبان انگلیسیEnglish Language Teachingکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

مهندسی الکترونیک و ارتباطاتElectrical - Electronic Engineeringکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

5847 دلار

مهندسی برق و الکترونیکElectrical - Electronic Engineeringکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

5847 دلار

اقتصادEconomicsکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

طراحی بازی دیجیتالکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

مهندسی کامپیوترComputer Engineeringکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

5847 دلار

آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشیکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

مهندسی عمرانCivil Engineeringکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

5847 دلار

علم شیمیکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

مدیریت بازرگانیBusiness Administrationکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

مهندسی پزشکیmedical engineeringکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

5847 دلار

بانک و بیمهکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

معماریArchitectureکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

5847 دلار

علوم محسبات و برنامه ریزی بیمهکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

حسابداری و مدیریت مالیکارشناسیدانشگاه مدیترانه شرقی

4827 دلار

هنرهای تجسمی و طراحی ارتباطات بصریکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
طراحی شهریکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
طراحی شهریکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت گردشگریTourism Managmentکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت گردشگریTourism Managmentکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت زنجیره تامین و لجستیک (برنامه مشترک با دانشگاه وارویک)کارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی نرم افزارSoftware Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
فیزیککارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
بیوتکنولوژی پزشکیکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی مکانیکMechanical Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
ریاضیاتکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت بازاریابیکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت بازاریابیکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
تجارت و بازرگانی بین المللیکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
روابط بین المللInternational Relationsکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
روابط بین المللInternational Relationsکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
معماری داخلیInterior Architectureکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
معماری داخلیInterior Architectureکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
فناوری اطلاعاتInformation Technologyکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
فناوری اطلاعاتInformation Technologyکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
سیستم های اطلاعاتیکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزشکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزشکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی صنایعIndustrial Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی صنایعIndustrial Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت منابع انسانیکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت هتل (آنلاین)کارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
روانشناسی عمومیGeneral Psychologyکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مطالعات جنسیتیکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
آموزش زبان انگلیسیEnglish Language Teachingکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
آموزش زبان انگلیسیEnglish Language Teachingکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت مهندسیکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت بازرگانی مهندسی (برنامه مشترک با دانشگاه وارویک)Business Administrationکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
اقتصاد و امور مالی انرژیEconomicsکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی برق و الکترونیکElectrical - Electronic Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
اقتصادEconomicsکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
اقتصادEconomicsکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
دیپلماسی و مدیریت تعارضکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
رسانه دیجیتال و فیلمکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مطالعات میراث فرهنگیکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی کامپیوترComputer Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی کامپیوترComputer Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
سیستم های حقوقی مقایسه ای (برنامه مشترک با دانشگاه بولونیا)کارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مطالعات ارتباطات و رسانهکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی عمرانCivil Engineeringکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
شیمیکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت بازرگانیBusiness Administrationکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت بازرگانیBusiness Administrationکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
بانکداری و مالیکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
بانکداری و مالیکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
بانکداری و مالی (آنلاین)کارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
بانکداری و مالی (آنلاین)کارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
معماریArchitectureکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
معماریArchitectureکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
ریاضیات کاربردی و علوم کامپیوترکارشناسی ارشددانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت گردشگریTourism Managmentدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
فیزیکدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی مکانیکMechanical Engineeringدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
ریاضیاتدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
روابط بین المللیInternational Relationsدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورشدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی صنایعIndustrial Engineeringدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
روانشناسی عمومیGeneral Psychologyدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
امور مالیدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
آموزش زبان انگلیسیEnglish Language Teachingدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی برق و الکترونیکElectrical - Electronic Engineeringدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
اقتصادEconomicsدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی کامپیوترComputer Engineeringدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
مطالعات ارتباطات و رسانهدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
مهندسی عمرانCivil Engineeringدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
شیمیدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
مدیریت بازرگانیBusiness Administrationدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
معماریArchitectureدکترادانشگاه مدیترانه شرقی
ریاضیات کاربردی و علوم کامپیوتردکترادانشگاه مدیترانه شرقی
داروسازیPharmacy Pharm-Bکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه5000 یورو
بانکداری و امور مالیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
اقتصادEconomicsکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
حسابداریکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
بازاریابیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
مدیریت تجارت بین المللکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
مدیریت بازرگانی (کسب و کار)Business Administrationکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
سیستم اطلاعات مدیریتکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
علوم سیاسی و مدیریت دولتیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
روابط بین المللInternational Relationsکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
حقوقکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
حقوقکارشناسی ارشددانشگاه آمریکایی گیرنه2120 یورو
روزنامه نگاری و صدا و سیماJournalism and Broadcastingکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
روابط عمومیPublic Relationsکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
رادیو و تلویزیون و سینماRadio, Television and Cinemaکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
امداد و نجات و مدیریت بلایاکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
تغذیه و رژیم غذاییNutrition & Dieteticsکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
کار درمانیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
فیزیوتراپی و توانبخشیPhysiotherapy and Rehabilitationکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
مدیریت بهداشت و درمانکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
مدیریت بهداشت و درمانکارشناسی ارشددانشگاه آمریکایی گیرنه2120 یورو
مهندسی کامپیوترComputer Engineeringکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
مهندسی برق و الکترونیکElectrical - Electronic Engineeringکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
مهندسی صنایعIndustrial Engineeringکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
مهندسی سیستم های انرژیEnergy Systems Engineeringکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
مهندسی مکانیکMechanical Engineeringکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
مهندسی خودروکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
مهندسی عمرانCivil Engineeringکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
پزشکیدکترای حرفه ایدانشگاه آمریکایی گیرنه8479 یورو
مربیگری ورزشیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
تربیت بدنی و آموزش ورزشکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
مدیریت تفریحکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
هنر در طراحی گرافیکGraphic Designکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
معماریArchitectureکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
هنرهای پلاستیککارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
هنر در نقاشیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
معماری داخلیInterior Architectureکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
معماریArchitectureکارشناسی ارشددانشگاه آمریکایی گیرنه2120 یوزو
هنرهای زیبا در هنر و طراحیکارشناسی ارشددانشگاه آمریکایی گیرنه2120 یورو
معماری داخلیInterior Architectureکارشناسی ارشددانشگاه آمریکایی گیرنه2120 یورو
معماریArchitectureدکترادانشگاه آمریکایی گیرنه4040 یورو
فرهنگ و ادبیات آمریکاکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
زبان و ادبیات چینیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
روانشناسی مشاوره ایCounselling Psychologyکارشناسی ارشددانشگاه آمریکایی گیرنه2120 یورو
روانشناسی عمومیGeneral Psychologyکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
روانشناسی اجتماعیکارشناسی ارشددانشگاه آمریکایی گیرنه2120 یورو
زبان و ادبیات ترکیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
زبان و ادبیات ترکیدکترادانشگاه آمریکایی گیرنه4040 یورو
زبان و ادبیات ترکیکارشناسی ارشددانشگاه آمریکایی گیرنه2120 یورو
زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
ترجمه و تفسیرکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
مدیریت بازرگانی حرفه ای (کسب و کار)Business Administrationدکترادانشگاه آمریکایی گیرنه4040 یورو
آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
آموزش موسیقیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
آموزش پیش دبستانیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
روانشناسی مشاوره ایCounselling Psychologyکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
آموزش دبستانکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
آموزش زبان ترکیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
آموزش زبان انگلیسیEnglish Language Teachingکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
آموزش کامپیوتر و فناوری های آموزشی کارشناسی ارشددانشگاه آمریکایی گیرنه2120 یورو
مدیریت و نظارت آموزشیکارشناسیدانشگاه آمریکایی گیرنه3833 یورو
تدوین و آموزش برنامه آموزشیکارشناسی ارشددانشگاه آمریکایی گیرنه2120 یورو
مدیریت بازرگانیBusiness Managementکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
طراحی داخلیInterior Designکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
شبکه های اجتماعیSocial Mediaکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
بازاریابیMarketingکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
خودروAUTOMOTIVEکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
برنامه حسابداری و مالیاتAccounting and Tax Applicationکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
روابط عمومیPublic Relationsکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
فناوری الکترونیکElectronic Technologyکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
برنامه نویسی کامپیوترComputer Programmingکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
عملیات کامپیوتریComputer Operationsکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
مدیریت دفتر و دستیار اجراییOffice Managemenent and Executive Assistantکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
روزنامه نگاری و صدا و سیماJournalism and Broadcastingکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
بانکداری و بیمهBanking and Insuranceکاردانیدانشگاه آمریکایی گیرنه3465 یورو
مهندسی زیست پزشکیbiomedical engineeringکارشناسیدانشگاه بین المللی قبرس1726 یورو
تکنسین فیزیوتراپیPHYSIOTHERAPHY TECHNICIANکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
تکنسین بهداشت دهان و دندانORAL AND DENTAL HEALTH SUPPORT PERSONNELکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
تکنسین دیالیزDIALYSIS TECHNICIANکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
خدمات داروییPHARMACEUTICAL SERVICESکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
فوریت های پزشکیEMERGENCY AND FIRST AIDکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
تصویربرداری پزشکیMEDICAL IMAGING TECHNOLOGYکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
تکنسین اتاق عملOPERATING ROOM PRACTICEکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
ترجمه کاربردی انگلیسیAPPLIED ENGLISH TRANSLATIONکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
حسابداری و مالیاتACCOUNTING AND TAXATIONکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
بانکداری و بیمهBANKING AND INSURANCEکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
برنامه نویسی کامپیوترCOMPUTER PROGRAMMINGکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
فناوری الکترونیکیELECTRONIC TECHNOLOGIESکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
فیلم سازیFILM MAKINGکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
گردشگری و هتلداریTOURISM AND HOTEL MANAGEMENTکاردانیدانشگاه خاور نزدیک
معماریARCHITECTUREکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
معماری داخلیINTERIOR ACHITECTUREکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
معماری منظرLANDSCAPE ARCHITECTUREکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
ریاضیاتMATHEMATICSکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
روانشناسی عمومیPSYCHOLOGYکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
زبان و ادبیات انگلیسیENGLISH LANGUAGE AND LITERATUREکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
بیولوژی مولکولی و ژنتیکMOLECULAR BIOLOGY AND GENETICSکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
ترجمه و تفسیرTRANSLATION AND INTERPRETATIONکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
آموزش پیش دبستانیPRE-SCHOOL TEACHINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
آموزش زبان انگلیسیENGLISH LANGUAGE TEACHINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
روانشناسی مشاورهPSYCHOLOGICAL COUNCELLING AND GUIDANCEکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی عمرانCIVIL ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
روزنامه نگاریJOURNALISMکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
روابط عمومی و تبلیغاتPUBLIC RELATIONS AND ADVERTISINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
فیلم سازیFILM-MAKING AND BROADCASTINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
دندانپزشکیDENTISTRYدکترای حرفه ایدانشگاه خاور نزدیک
مدیریت عمومیPUBLIC ADMINISTRATIONکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
سیستم های اطلاعات کامپیوتریCOMPUTER INFORMATION SYSTEMS
بانکداری و مالیBANKING AND FINANCEکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
بانکداری و حسابداریBANKING AND ACCOUNTINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مدیریت بازرگانیBUSINESS ADMINISTRATIONکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
اقتصادECONOMICSکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
روابط اتحادیه اروپاEUROPEAN UNION RELATIONSکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مدیریت منابع انسانیHUMAN RESOURCES MANAGEMENTکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
روابط بین المللINTERNATIONAL RELATIONSکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مدیریت بازرگانی بین المللINTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATIONکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
بازاریابیMARKETINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
سیستم های مدیریت اطلاعاتMANAGEMENT INFORMATION SYSTEMSکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
علوم سیاسیPOLITICAL SCIENCEکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی محیط زیستENVIRONMENTAL ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی هوش مصنوعیARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی خودروAUTOMOTIVE ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی صنایعINDUSTRIAL ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی زیستیBIO-ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی پزشکیBIOMEDICAL ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی کامپیوترCOMPUTER ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی برق و الکترونیکELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی غذاFOOD ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی سیستم های اطلاعاتINFORMATION SYSTEMS ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی مکانیکMECHANICAL ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی مکاترونیکMECHATRONICS ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
علوم مواد و مهندسی نانوتکنولوژیMATERIALS SCIENCES AND NANOTECHNOLOGY ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی نفت و گاز طبیعیPETROLEUM AND NATURAL GAS ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی نرم افزارSOFTWARE ENGINEERINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
هنرهای پلاستیکیPLASTIC ARTSکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
فیزیوتراپی و توانبخشیPHYSIOTHERAPY AND REHABILITATIONکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
شنوایی سنجیAUDIOLOGYکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
تغذیه و رژیم غذاییNUTRITION AND DIETETICSکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
حقوق بین المللیINTERNATIONAL LAWکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
پزشکیMEDICINEدکترای حرفه ایدانشگاه خاور نزدیک
پرستاریNURSINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
داروسازیPHARMACYکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
مدیریت ورزشیSPORTS MANAGEMENTکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
تفریحRECREATIONکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
آموزش مربیگریCOACHING EDUCATIONکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
تربیت بدنی و آموزش ورزشPHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHINGکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
آشپزیGASTRONOMYکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
گردشگری و هتل داریTOURISM AND HOTEL MANAGEMENTکارشناسیدانشگاه خاور نزدیک
دامپزشکیVETERINARY MEDICINEدکترای حرفه ایدانشگاه خاور نزدیک
مهندسی فیزیکPHYSICS ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی نفت و گاز طبیعیPETROLEUM AND NATURAL GAS ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
معماری داخلیINTERIOR ARCHITECTUREکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
ریاضیاتMATHEMATICSکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی برق و الکترونیکELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی مکانیکMECHANICAL ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
علوم و مهندسی محیط زیستENVIRONMENTAL SCIENCES AND ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی غذاFOOD ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
معماریARCHITECTUREکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
سیستم های اطلاعات کامپیوتریCOMPUTER INFORMATION SYSTEMSکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی هوش مصنوعیARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی پزشکیBIOMEDICAL ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
شیمیCHEMISTRYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی کامپیوترCOMPUTER ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی سیستم های اطلاعاتINFORMATION SYSTEMS ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی برق و الکترونیکELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی مکاترونیکMECHATRONICS ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
معماری منظرLANDSCAPE ARCHITECTUREکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی نرم افزارSOFTWARE ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی عمرانCIVIL ENGINEERINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
نظارت بر مدیریت آموزشیEDUCATIONAL ADMINISTRATION SUPERVISIONکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
آموزش کامپیوتر و فن آوری آموزشیCOMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورشHUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN EDUCATIONکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
آموزش زبان انگلیسیENGLISH LANGUAGE TEACHINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
روانشناسی مشاورهGUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
برنامه درسی و دستورالعملCURRICULUM AND INSTRUCTIONکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
برنامه کارآفرینی و رهبری در آموزشENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIP IN EDUCATION PROGRAMکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
آموزش و پرورش استثناییSPECIAL EDUCATIONکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
آموزش و مدیریت محیط زیستENVIRONMENTAL EDUCATION AND MANAGEMENTکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
سم شناسیTOXICOLOGYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
بیوشیمیBIOCHEMISTRYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
فارماکولوژیPHARMACOGNOSYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
زیست شناسی پزشکی و ژنتیکMEDICAL BIOLOGY AND GENETICSکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
پرستاریNURSINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
پزشکی مولکولیMOLECULAR MEDICINEکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
آناتومیANATOMYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
دامپزشکی داخلیVETERINARY INTERNAL MEDICINEکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
گیاه شناسی داروییPHARMACEUTICAL BOTANYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
شیمی داروییPHARMACEUTICAL CHEMISTRYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مامایی و زنانOBSTETRICS AND GYNECOLOGYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
شیمی تجزیهANALYTICAL CHEMISTRYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
بیوشیمی پزشکیMEDICAL BIOCHEMISTRYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
فیزیوتراپیPHYTOTHERAPYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
بافت شناسی و جنین شناسیHISTOLOGY AND EMBRYOLOGYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
میکروب شناسی پزشکی و میکروبیولوژی بالینیMEDICAL MICROBIOLOGY AND CLINICAL MICROBIOLOGYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
آمار زیستیBIOSTATISTICSکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
داروسازی بالینیCLINICAL PHARMACYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
پرستاری بهداشت عمومیPUBLIC HEALTH NURSINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
شیمی تجزیهANALYTICAL CHEMISTRYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مدیریت باغ وحشZOOTECHNIQUEکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مدیریت گردشگریTOURISM MANAGEMENTکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
بانکداری و مالیBANKING AND FINANCEکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
بانکداری و حسابداریBANKING AND ACCOUNTINGکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
روابط بین المللیINTERNATIONAL RELATIONSکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
علوم سیاسیPOLITICAL SCIENCEکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
زبان و ادبیات انگلیسیENGLISH LANGUAGE AND LITERATUREکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مدیریت بازرگانیBUSINESS ADMINISTRATIONکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
اقتصادECONOMICSکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
نوآوری و مدیریت دانشINNOVATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENTکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
روانشناسی عمومیGENERAL PSYCHOLOGYکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
بازرگانی بین المللیINTERNATIONAL BUSINESSکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
حقوق بین المللINTERNATIONAL LAWکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
روابط اتحادیه اروپاEUROPEAN UNION RELATIONSکارشناسی ارشددانشگاه خاور نزدیک
مهندسی فیزیکPHYSICS ENGINEERINGدکترادانشگاه خاور نزدیک
مهندسی نفت و گاز طبیعیPETROLEUM AND NATURAL GAS ENGINEERINGدکترادانشگاه خاور نزدیک
مهندسی کامپیوترCOMPUTER ENGINEERINGدکترادانشگاه خاور نزدیک
معماریARCHITECTUREدکترادانشگاه خاور نزدیک
مهندسی مکانیکMECHANICAL ENGINEERINGدکترادانشگاه خاور نزدیک
سیستم های اطلاعات کامپیوتریCOMPUTER INFORMATION SYSTEMSدکترادانشگاه خاور نزدیک
مهندسی پزشکیBIOMEDICAL ENGINEERINGدکترادانشگاه خاور نزدیک
مهندسی برق و الکترونیکELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERINGدکترادانشگاه خاور نزدیک
معماری داخلیINTERIOR ARCHITECTUREدکترادانشگاه خاور نزدیک
ریاضیاتMATHEMATICSدکترادانشگاه خاور نزدیک
مهندسی عمرانCIVIL ENGINEERINGدکترادانشگاه خاور نزدیک
آموزش کامپیوتر و فن آوری آموزشیCOMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGYدکترادانشگاه خاور نزدیک
آموزش و مدیریت محیط زیستENVIRONMENTAL EDUCATION AND MANAGEMENTدکترادانشگاه خاور نزدیک
مدیریت آموزشی، نظارت بر اقتصاد و برنامه ریزیEDUCATIONAL ADMINISTRATION, SUPERVISION ECONOMICS AND PLANNINGدکترادانشگاه خاور نزدیک
برنامه درسی و دستورالعملCURRICULUM AND INSTRUCTIONدکترادانشگاه خاور نزدیک
روانشناسی مشاورهGUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLINGدکترادانشگاه خاور نزدیک
آموزش زبان انگلیسیENGLISH LANGUAGE EDUCATIONدکترادانشگاه خاور نزدیک
آموزش و پرورش استثناییSPECIAL EDUCATIONدکترادانشگاه خاور نزدیک
سم شناسیTOXICOLOGYدکترادانشگاه خاور نزدیک
پزشکی مولکولیMOLECULAR MEDICINEدکترادانشگاه خاور نزدیک
دامپزشکی داخلیVETERINARY INTERNAL MEDICINEدکترادانشگاه خاور نزدیک
اتاق عملDEPARTMENT OF SURGERYدکترادانشگاه خاور نزدیک
آناتومیANATOMYدکترادانشگاه خاور نزدیک
آمار زیستیBIOSTATISTICSدکترادانشگاه خاور نزدیک
مامایی و زنانOBSTETRICS AND GYNECOLOGYدکترادانشگاه خاور نزدیک
بیوشیمیBIOCHEMISTRYدکترادانشگاه خاور نزدیک
فارماکولوژیPHARMACOGNOSYدکترادانشگاه خاور نزدیک
گیاه شناسی داروییPHARMACEUTICAL BOTANYدکترادانشگاه خاور نزدیک
فیتوتراپیPHYTOTHERAPYدکترادانشگاه خاور نزدیک
شیمی تجزیهANALYTICAL CHEMISTRYدکترادانشگاه خاور نزدیک
داروسازی بالینیCLINICAL PHARMACYدکترادانشگاه خاور نزدیک
بیوشیمی پزشکیMEDICAL BIOCHEMISTRYدکترادانشگاه خاور نزدیک
آلرژی و ایمونولوژیALLERGY AND IMMUNOLOGYدکترادانشگاه خاور نزدیک
میکروب شناسی پزشکی و میکروبیولوژی بالینیMEDICAL MICROBIOLOGY AND CLINICAL MICROBIOLOGYدکترادانشگاه خاور نزدیک
زیست شناسی پزشکی و ژنتیکMEDICAL BIOLOGY AND GENETICSدکترادانشگاه خاور نزدیک
پرستاریNURSINGدکترادانشگاه خاور نزدیک
بهداشت و فناوری مواد غذاییFOOD HYGIENE AND TECHNOLOGYدکترادانشگاه خاور نزدیک
تغذیه حیوانات و بیماری های تغذیه ایANIMAL NUTRITION AND NUTRITIONAL DISEASESدکترادانشگاه خاور نزدیک
میکروب شناسی دامپزشکیVETERINARY MICROBIOLOGYدکترادانشگاه خاور نزدیک
قوانین دریانوردیMARITIME LAWدکترادانشگاه خاور نزدیک
حقوق بین المللINTERNATIONAL LAWدکترادانشگاه خاور نزدیک
مدیریت بازرگانیBUSINESS ADMINISTRATIONدکترادانشگاه خاور نزدیک
بانکداری و مالیBANKING AND FINANCEدکترادانشگاه خاور نزدیک
اقتصادECONOMICSدکترادانشگاه خاور نزدیک
نوآوری و مدیریت دانشINNOVATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENTدکترادانشگاه خاور نزدیک
علوم سیاسی و روابط بین المللPOLITICAL SCIENCES AND INTERNATIONAL RELATIONSدکترادانشگاه خاور نزدیک

دکمه بازگشت به بالا