مرکز درمانی دانشگاه قبرس

آشنایی با مرکز بهداشت و درمانگاه دانشگاه قبرس

0
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
مرکز پزشکی دانشگاه قبرس
مرکز پزشکی دانشگاه قبرس

مرکز درمانی دانشگاه قبرس

دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس شمالی در محوطه خود دارای یک مرکز بهداشت و درمان میباشد که به منظور ارائه خدمات پزشکی همچون گوش حلق بینی ، دندانپزشکی و …. به دانشجویان ساخته شده است.  در جدول زیر ساعات حضور پزشک متخصص در مزکز درمانی دانشگاه قبرس را مشاهده میکنید.

برنامه مرکز بهداشت دانشگاه قبرس
برنامه مرکز بهداشت دانشگاه قبرس

Leave A Reply

Your email address will not be published.