سیستم حمل و نقل دانشگاه EMU قبرس

سیستم حمل و نقل دانشگاه قبرس
سیستم حمل و نقل دانشگاه قبرس

سیستم حمل و نقل دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس

دانشگاه مدیترانه ای شرقی قبرس که یکی از برترین دانشگاه های جهان می باشد و امکانات فراوانی را برای افرادی که به تحصیل در قبرس و در دانشگاه EMU قبرس مشغول هستند فراهم کرده است. از جمله این امکانات سیستم حمل و نقل رایگان به دانشگاه و دانشکده ها برای دانشجویان می باشد. اتوبوس های مجهز دانشگاه به دو صورت بیرون دانشگاهی یا همان درون شهری و همچنین درون دانشگاهی در ساعت مختلف روز فعالیت می کنند. این اتوبوس ها کاملا رایگان می باشند و دانشجویان و افرادی که به تحصیل در قبرس مشغول هستند می توانند برای رفت و آمد به مکان های مختلف شهر از آنها استفاده کنند. دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس EMU برای سمینارهای علمی و برنامه هایی که توسط دانشگاه در نقاط بیرون از دانشگاه برگزار می شود سرویس ایاب ذهاب رایگان فراهم کرده است.

بستن