اداره پست دانشگاه EMU

آشنایی با محل اداره پست دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس

0
اداره پست دانشگاه emu
اداره پست دانشگاه emu

اداره پست دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس

دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس در داخل محوطه خود دارای اداره پست می باشد. که این امر برای دانشجویانی که به تحصیل در قبرس مشغول هستند بسیار مفید می باشد و به راحتی می توانند امور پستی خود را به راحتی در این مرکز انجام دهند. این مرکز در روزها و ساعات اداری به دانشجویان خدمات ارایه می کند. محل اداره پست یا همان پست آفیس دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس در زیر خوابگاه سابانجی که در قسمت درب جنوبی دانشگاه قرار دارد میباشد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.