تحصیل مدیریت بازرگانی مهندسی در قبرس

Engineering Business Management (Collaborative Program with University of Warwick)

تحصیل مدیریت بازرگانی مهندسی در قبرس

محمدحسین مهرزاد صدقیانی

من محمدحسین مهرزاد صدقیانی هستم. مدیر عامل کارگزاری دانشگاه های قبرس در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس.

دیدگاهتان را بنویسید