تحصیل مهندسی برق الکترونیک در قبرس

Electrical - Electronic Engineering

تحصیل مهندسی برق در قبرسرشته کارشناسی مهندسی برق

دپارتمان برق دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس دو رشته ارائه میدهد: مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی سیستم های اطلاعاتی.  رشته کارشناسی مهندسی برق الکترونیک توسط کمیته اعتباربخشی مهندسی ABET، http://www.abet.org تایید شده است. متقاضیان تحصیل در قبرس که در دوره کارشناسی ما ثبت نام کرده اند، این فرصت را دارند تا تخصص خود را در زمینه هایی مانند مهندسی اطلاعات، مهندسی ارتباطات، مهندسی برق / کنترل، مدارهای مجتمع، نرم افزارهای کامپیوتری و سخت افزار، مطابق با انتظارات و انتظارات ما مطرح کنند.

فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته مهندسی برق الکترونیک قبرس

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته مهندسی برق دانشگاه قبرس با مشکل خاصی در یافتن مشاغل در کشور های خود مواجه نمی شوند، زیرا در مواجهه با دانش نظری که دنیای صنعت و دانشگاه در آن نیازمند است، و همچنین با جدیدترین فن آوری آشنا هستند. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد، این است که فارغ التحصیلان رشته برق الکترونیک دانشگاه قبرس تسلط کافی به دانش کامپیوتری و تکنولوژی های روز دارنداز این رو می توانند با پیشرفت دانش خود در زمینه زبان انگلیسی، به دنبال پیشرفت در سراسر جهان باشند و بتوانند تحقیقات علمی انجام دهند. فارغ التحصیلان برجسته رشته کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس ترجیح می دهند تا با تحصیلات تکمیلی خود در همین دانشگاه و یا در دانشگاه های بسیار معتبر که برنامه های تحصیلات عالی مشابه را ارائه می دهند، ادامه تحصیل دهند.

محمدحسین مهرزاد صدقیانی

من محمدحسین مهرزاد صدقیانی هستم. مدیر عامل کارگزاری دانشگاه های قبرس در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس.

دیدگاهتان را بنویسید