خوابگاه دورمی dormi قبرس | (شهر لفکشا)

خوابگاه دورمی dormi قبرس

موقعیت خوابگاه DORMI روی نقشه

فاصله خوابگاه دورمی تا دانشگاه ها

نام دانشگاهفاصله مکانی (km)فاصله زمانی (m)سرویس
دانشگاه مدیترانه شرقی5837ندارد
دانشگاه بین المللی قبرس1311دارد
دانشگاه خاور نزدیک قبرس64دارد
دانشگاه آمریکایی گیرنه2319ندارد
دانشگاه آروکاد گیرنه2018ندارد
دانشگاه علوم بهداشت قبرس3326ندارد
دانشگاه اروپایی لفکه5653ندارد

محمدحسین مهرزاد صدقیانی

من محمدحسین مهرزاد صدقیانی هستم. مدیر عامل کارگزاری دانشگاه های قبرس در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس.

دیدگاهتان را بنویسید