اطاعات مفید

سفارت های ایران در خارج

سفارت‌های خارجی

صرافی‌های رسمی

دارالترجمه های رسمی

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت

تحصیل در خارج مشمولین

تایید مدارک دانشگاه‌های خارجی

اگر قصد تحصیل در قبرس را دارید، هم اکنون با ما تماس بگیرید.  موسسه حقوقی دادمهر عدالت نماینده رسمی دانشگاه های قبرس در کشور ایران میباشد. لطفا بابت اخذ پذیرش از دانشگاه های قبرس به افراد سودجو و فرصت طلب هیچگونه هزینه ای پرداخت نکنید. کلیه مراحل اخذ پذیرش شما با بیشترین میزان بورسیه، توسط ما در سریعترین زمان ممکن و بدون دریافت هیچ هزینه ای انجام خواهد شد.