جمعیت قبرس شمالی

جمعیت قبرس شمالی

جمعیت قبرس شمالی در حدود 300 هزار نفر میباشد. سرشماری که توسط دولت ترک قبرس انجام شد نشان داد که فقط بیش از نیمی از جمعیت را ترک‌های بومی قبرس تشکیل می‌دهند و بقیه شامل تعداد زیادی مهاجر از ترکیه است. با این حال، از 178000 شهروند ترک قبرس، 74 درصد بومی قبرس هستند (تقریباً 120000) و 12000 نفر دیگر ادعا می کنند که یکی از والدین آنها قبرسی است. از بقیه افراد متولد شده از اصل و نسب غیر قبرسی، تقریباً 16000 نفر در قبرس متولد شده اند. این رقم برای افراد غیرشهروندی از جمله دانشجویان، کارگران مهمان و ساکنان موقت به 78000 نفر رسیده است.

جمعیت  قبرس شمالی تقریبا به طور کامل ترکی صحبت می شود، با این حال انگلیسی به طور گسترده به عنوان زبان دوم صحبت می شود. البته بسیاری از ترک‌های قبرسی مسن‌تر به زبان یونانی صحبت می‌کنند و می‌فهمند. درصد زیادی از مردمی که پس از سال 1974 در قبرس شمالی زندگی می‌کنند، به بریتانیا و همچنین به ترکیه مهاجرت کرده‌اند.

نگرش کلی این است که مهاجرت ترک ها از کشور ترکیه به قبرس شمالی بر هویت قومی ترک-قبرسی تأثیر منفی می گذارد. این سیاست مهاجرتی به دلیل وجود تعداد زیادی از ترک‌های قبرسی که اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کنند ضروری تلقی می‌شود.

جمعیت مناطق قبرس شمالی

جمعیت مناطق قبرس شمالی بر اساس سالهای سرشماری 1996 و 2006 و 2011 در جدول زیر درج گردیده است. قبرس شمالی به پنج منطقه تقسیم بندی شده است که در جدول زیر نام آنها آورده شده است.

نامپایتختجمعیتجمعیتجمعیت
1996-12-152006-04-302011-12-04
GazimağusaGazimağusa48,32663,60369,741
GirneGirne35,94357,90269,163
GüzelyurtGüzelyurt26,45429,26430,037
İskeleİskele19,10321,09922,492
LefkoşaLefkoşa58,83684,77694,824
Northern CyprusLefkoşa188,662256,644286,257

جمعیت شهرهای مهم

جمعیت شهرهای مهم قبرس شمالی که به نه شهر تقسیم بندی شده است در جدول زیر درج شده است. اطلاعات این جدول بر اساس سرشماری ساری سال 2011 نوشته شده است.

ردیفناممخففجمعیت
2011-12-04
1LefkoşaLEF51,836
2GazimağusaGMG37,868
3GirneGIR22,148
4GönyeliLEF17,045
5GüzelyurtGUZ7,251
6LaptaGIR5,748
7AlsancakGIR5,595
8HamitköyLEF5,338
9ÇatalköyGIR5,110

جمعیت روستاها و شهرهای قبرس شمالی

جمعیت تمام شهرها و روستاهای قبرس شمالی با جمعیت بیش از 2000 نفر بر اساس سالهای سرشماری 2006 و 2011 در جدول زیر بصورت دقیق و کامل درج شده است.

ناممخففجمعیتجمعیت
2006-04-302011-12-04
AkdoğanGMG2,5812,471
AlayköyLEF2,5392,777
AlsancakGIR4,6385,595
Aşağı DikmenGIR1,8663,553
ÇatalköyGIR3,8035,110
DeğirmenlikLEF3,1283,284
DipkarpazISK1,9352,016
GazimağusaGMG33,50437,868
GemikonağıGUZ2,0712,535
GirneGIR19,53922,148
GönyeliLEF12,18617,045
GüzelyurtGUZ7,6277,251
HamitköyLEF2,8985,338
HaspolatLEF3,3804,204
İskeleISK2,6103,058
KalkanlıGUZ1,3382,305
KaraoğlanoğluGIR2,6103,745
KarşıyakaGIR2,1102,091
LaptaGIR5,6585,748
LefkeGUZ2,9083,009
LefkoşaLEF49,86851,836
OzanköyGIR2,5843,070
TuzlaGMG1,8772,645
VadiliGMG2,1172,129
Yeni BoğaziçiGMG2,8023,347

محمدحسین مهرزاد صدقیانی

من محمدحسین مهرزاد صدقیانی هستم. مدیر عامل کارگزاری دانشگاه های قبرس در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس.

دیدگاهتان را بنویسید