مالیات خرید ملک در قبرس

مالیات

معمولا در خرید  ملک در قبرس شمالی ، چهار نوع مالیات بایستی پرداخت شود. سه نوع از این مالیات ها توسط خریدار و یکی توسط فروشنده ملک پرداخت میشود. موسسه حقوقی دادمهر عدالت سعی کرده است این اطلاعات را بصورت کاملا دقیق جمع آوری کرده و در اختیار شما قرار دهد. در ادامه به شرح دقیق مالیات خرید خانه در قبرس و بطور کلی مالیات خرید ملک در قبرس و مقادیر آنها خواهیم پرداخت.

Stamp Duty

این هزینه مالیاتی است که در زمان امضای قرارداد برای خرید ملک در قبرس، توسط اداره مالیات قبرس دریافت میشود. این مالیات که میزان آن 0.5% (نیم درصد قیمت ملک) است بایستی تا بیست و یک روز پس از امضاء قرارداد /رداخت شود و در غیر اینصورت شامل جریمه شده و به جای نیم درصد، یک و نیم درصد دریافت خواهد شد.

Title Transfer Fee

مالیاتی است که به اداره ثبت املاک قبرس به منظور ثبت مالکیت شما داده میشود. این مالیات به میزان 6% (شش درصد) قیمت ملک در قبرس میباشد. اما فردی که برای اولین بار قصد خرید ملک در قبرس را داردمیتواند به جای شش درصد مالیات، فقط سه درصد مالیات به اداره ثبت املاک قبرس پرداخت کند. بنابراین میزان این مالیات برای اولین بار سه درصد قیمت ملک میباشد.

VAT

این در واقع همان مالیات برارزش افزوده است که در زمان تحویل کلید آپارتمان در قبرس شمالی، توسط اداره مالیات قبرس از شما دریافت میشود. مقدار این مالیات 5% (پنج درصد) قیمت ملک میباشد.

Capital Gains

نوع دیگر مالیات خرید ملک در قبرس ، مالیات سرمایه، مالیاتی است که معمولا توسط شرکتی که قصد خرید ملک از آن را دارید پرداخت میشود. که معمولا شرکت ها 5% (پنج درصد) و اشخاص حقیقی در حدود 3% (سه درصد) پرداخت میکنند. بنابراین این مالیات مربوط به فروشنده است. و شما لازم نیست مبلغی بابت آن پرداخت کنید.

محمدحسین مهرزاد صدقیانی

من محمدحسین مهرزاد صدقیانی هستم. مدیر عامل کارگزاری دانشگاه های قبرس در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس.

دیدگاهتان را بنویسید