تحصیل مهندسی مدیریت حمل و نقل دریایی در قبرس

MARITIME TRANSPORTATION AND MANAGEMENT ENGINEERING

تحصیل مدیریت حمل و نقل دریایی در قبرس

محمدحسین مهرزاد صدقیانی

من محمدحسین مهرزاد صدقیانی هستم. مدیر عامل کارگزاری دانشگاه های قبرس در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس.

دیدگاهتان را بنویسید