تحصیل حقوق دریاها در قبرس | قوانین دریانوردی

تحصیل قوانین دریانوردی (حقوق دریاها) در قبرس

تحصیل حقوق دریاها در قبرس

محمدحسین مهرزاد صدقیانی

من محمدحسین مهرزاد صدقیانی هستم. مدیر عامل کارگزاری دانشگاه های قبرس در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس.

دیدگاهتان را بنویسید