تحصیل فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

Information Communication Technologies in Education

تحصیل فناوری اطلاعات و ارتباطات در آمورش

محمدحسین مهرزاد صدقیانی

من محمدحسین مهرزاد صدقیانی هستم. مدیر عامل کارگزاری دانشگاه های قبرس در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس.

دیدگاهتان را بنویسید