تحصیل توسعه منابع انسانی در آموزش در قبرس

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN EDUCATION

توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش

محمدحسین مهرزاد صدقیانی

من محمدحسین مهرزاد صدقیانی هستم. مدیر عامل کارگزاری دانشگاه های قبرس در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس.

دیدگاهتان را بنویسید