اگه از یک سایت فروش آنلاین ترکی، وسیله ای خریده باشیم، کجا توی ماگوسا میفرستنش ؟ گمرک یا کارگوی ماگوسا کجاست ؟

پرسش

کسی میدونه اگه از یک سایت فروش آنلاین ترکی، وسیله ای خریده باشیم، کجا توی ماگوسا میفرستنش ؟؟ گمرک یا کارگوی ماگوسا کجاست ؟

در حال پیشرفت 0
demoha 3 سال 1 پاسخ 580 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. میفرسن پست مرکزی
  همونجا بخش گمرک داره
  اگر لازم باشه مالیات میدید و جنس را تحویل میگیرید
  همونجا بسته را جلوی خودتون باز میکنن
  البته وقتی برسه بهتون مسیج میدن
  اگر شماره را داده باشید

ارسال یک پاسخ