تحصیل کارشناسی در قبرس

در زیر لیست رشته های مقطع کارشناسی کل دانشگاه های قبرس را مشاهده میکنید. شما میتوانید با انتخاب نام هر کدام از دانشگاه های قبرس شمالی، لیست رشته های مقطع کارشناسی مربوط به آن دانشگاه را مشاهده کنید. مقطع کارشناسی در دانشگاه های قبرس همانند ایران چهار ساله میباشند. متقاضیانی که مدرک کاردانی دارند، می توانند دروسی را که در مقطع کاردانی گذرانده اند را برای تحصیل کارشناسی در قبرس معادلسازی کنند.