خوابگاه قبرس

خوابگاه های قبرس | خوابگاه دانشجویی در قبرس

هزینه مسکن و خوابگاه در قبرس

هزینه مسکن و خوابگاه برای دانشجویان دانشجویانی که کشور قبرس را برای تحصیل انتخاب می کنند برای اقامت خود دو…

بیشتر بخوانید »
خوابگاه های قبرس | خوابگاه دانشجویی در قبرس

خوابگاه نورال Nural قبرس | (شهر فاماگوستا)

موقعیت خوابگاه نورال NURAL روی نقشه فاصله خوابگاه نورال تا دانشگاه ها نام دانشگاه فاصله مکانی (km) فاصله زمانی (m)…

بیشتر بخوانید »
خوابگاه های قبرس | خوابگاه دانشجویی در قبرس

خوابگاه POP ART قبرس | (شهر فاماگوستا)

موقعیت خوابگاه POP ART روی نقشه فاصله خوابگاه پاپ آرت تا دانشگاه ها نام دانشگاه فاصله مکانی (km) فاصله زمانی…

بیشتر بخوانید »
خوابگاه های قبرس | خوابگاه دانشجویی در قبرس

خوابگاه Hasan Ozuk قبرس | (شهر فاماگوستا)

موقعیت خوابگاه HASAN OZUK روی نقشه فاصله خوابگاه حسن اوزوک تا دانشگاه ها نام دانشگاه فاصله مکانی (km) فاصله زمانی…

بیشتر بخوانید »
خوابگاه های قبرس | خوابگاه دانشجویی در قبرس

خوابگاه آلفام Alfam قبرس | (شهر فاماگوستا)

موقعیت خوابگاه آلفام ALFAM روی نقشه فاصله خوابگاه آلفام تا دانشگاه ها نام دانشگاه فاصله مکانی (km) فاصله زمانی (m)…

بیشتر بخوانید »
خوابگاه های قبرس | خوابگاه دانشجویی در قبرس

خوابگاه پرایم Prime در قبرس | (شهر فاماگوستا)

موقعیت خوابگاه پرایم PRIME روی نقشه فاصله خوابگاه پرایم تا دانشگاه ها نام دانشگاه فاصله مکانی (km) فاصله زمانی (m)…

بیشتر بخوانید »
خوابگاه های قبرس | خوابگاه دانشجویی در قبرس

خوابگاه آکدنیز Akdeniz قبرس | (شهر فاماگوستا)

موقعیت خوابگاه آکدنیز  AKDENIZ روی نقشه فاصله خوابگاه آکدنیز تا دانشگاه ها نام دانشگاه فاصله مکانی (km) فاصله زمانی (m)…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا