تحصیل تغذیه حیوانات و بیماریهای تغذیه ای در قبرس

ANIMAL NUTRITION AND NUTRITIONAL DISEASES

تحصیل تغذیه حیوانات در قبرس

محمدحسین مهرزاد صدقیانی

من محمدحسین مهرزاد صدقیانی هستم. مدیر عامل کارگزاری دانشگاه های قبرس در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس.

دیدگاهتان را بنویسید