رشته های دوره کارشناسی ارشد

رشته های دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مدیترانه شرقی

در جدول زیر به روزترین لیست رشته های دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه مدیترانه شرقی را مشاهده می فرمائید. این لیست در سال 2017 به روز رسانی شده است جهت مشاهده جزئیات هر رشته می توانید بر روی جزئیات رشته که در مقابل نام هر رشته است کلیک کنید و جهت اخذ پذیرش از قسمت پذیرش و پیگیری پذیرش اقدام کنید.

نام رشته کارشناسی ارشد دپارتمان دانشکده جزئیات رشته
 Applied Mathematics & Computer Science (with Thesis)  کلیک کنید
Architecture (with Thesis)   کلیک کنید
Banking and Finance (Online with Thesis)  کلیک کنید
Banking and Finance (with Thesis)  کلیک کنید
Business Administration (with Thesis)  کلیک کنید
Business Management (Turkish with Thesis)  کلیک کنید
Chemistry (with Thesis)   کلیک کنید
Civil Engineering (with Thesis)  کلیک کنید
Communication and Media Studies (Turkish) (with Thesis)  کلیک کنید
Communication and Media Studies (with Thesis)  کلیک کنید
Computer Engineering (with Thesis)  کلیک کنید
Curriculm and Instruction (Turkish with Thesis)  کلیک کنید
Developmental Psychology (with Thesis)  کلیک کنید
Early Childhood Education (Turkish with Thesis)   کلیک کنید
Economics (with Thesis)  کلیک کنید
Educational Administration and Supervision (Turkish with Thesis)  کلیک کنید
Educational Sciences (with Thesis) *  کلیک کنید
Electrical and Electronic Engineering (with Thesis)  کلیک کنید
Energy Economics and Finance (with Thesis)  کلیک کنید
Engineering Business Management (with Thesis) (Joint Program with University of Warwick)   کلیک کنید
English Language Teaching (with Thesis)  کلیک کنید
Guidance and Psychological Counseling (Turkish with Thesis)  کلیک کنید
Industrial Engineering (with Thesis)   کلیک کنید
Information and Communication Technologies in Education (with Thesis)  کلیک کنید
Interior Architecture (with Thesis)  کلیک کنید
International Relations (with Thesis)   کلیک کنید
Law (Turkish with Thesis)  کلیک کنید
Marketing Management (with Thesis)  کلیک کنید
Mathematics (with Thesis)  کلیک کنید
Mechanical Engineering (with Thesis)  کلیک کنید
Nursing (Turkish with Thesis)  کلیک کنید
Nutrition and Dietetics (Turkish with Thesis)  کلیک کنید
Physics (with Thesis)  کلیک کنید
Physiotherapy and Rehabilitation (Turkish with Thesis)   کلیک کنید
Supply Chain and Logistics Management (with Thesis) (Joint Program with University of Warwick)   کلیک کنید
Tourism Managemet (with Thesis)   کلیک کنید
Turkish Language and Literature (Turkish with Thesis)  کلیک کنید
Urban Design (with Thesis)   کلیک کنید

افراد متقاضی برای تحصیل در قبرس لطفا از طریق تلگرام مدارک خود را ارسال نمایند.

اگر قصد تحصیل در قبرس را دارید، هم اکنون با ما تماس بگیرید.  موسسه حقوقی دادمهر عدالت نماینده رسمی دانشگاه های قبرس در کشور ایران میباشد. لطفا بابت اخذ پذیرش از دانشگاه های قبرس به افراد سودجو و فرصت طلب هیچگونه هزینه ای پرداخت نکنید. کلیه مراحل اخذ پذیرش شما با بیشترین میزان بورسیه، توسط ما در سریعترین زمان ممکن و بدون دریافت هیچ هزینه ای انجام خواهد شد.
دکمه بازگشت به بالا