تحصیل برنامه ریزی آموزشی برای آسیب دیدگان ذهنی در قبرس (ترکی)

TEACHING PROGRAM FOR THE MENTALLY DISADVANTAGED

برنامه ریزی آموزشی برای عقب مانده ذهنی

محمدحسین مهرزاد صدقیانی

من محمدحسین مهرزاد صدقیانی هستم. مدیر عامل کارگزاری دانشگاه های قبرس در ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات از دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس.

دیدگاهتان را بنویسید