تماس باما

جهت ارتباط با واحد مرکزی نمایندگی دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس در ایران برای تحصیل در قبرس می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید. شما می توانید برای اخذ پذیرش تنها تصویر مدارک خود را در تلگرام ارسال کنید.

۰۹۱۴۱۱۴۰۱۰۳

۰۹۱۴۴۲۲۱۱۷۵

بستن